Terveys

                                                      http://www.leonet.fi/terveys/

PEVISA:PEVISA-terveystutkimuksia


Viralliset niveltutkimukset:

  • Lonkkakuvauslausunto eli tutkimus lonkkanivelen rakenteesta
HD = Hip Dysplasia eli lonkkanivelen kehityshäiriö.
Röntgenkuvassa näkyy, miten reisiluun pää asettuu lonkkamaljaan eli miten reisiluun pää ja lonkkamalja sopivat toisiinsa. Lausunto annetaan vasemmasta ja oikeasta lonkkanivelestä erikseen, lisäksi mainitaan jos lonkkanivelessä esiintyy nivelrikkoa.  
A Terve Ei muutoksia
B Lähes normaali
C Lonkkanivelessä lieviä muutoksia tai löysyyttä
D Lonkkanivelessä keskivaikeita muutoksia
E Lonkkanivelessä vaikeita muutoksia 
A- ja B-tulokset lasketaan terveiksi. Yleisesti A- ja B-lonkkaisten koirien ennustetaan elävän ilman, että lonkat tulisivat vaivaamaan aikuisella/vanhemmallakaan iällä, eikä lonkkiin synny helposti nivelrikkoa.

  • Kyynärnivellausunto eli tutkimus kyynärnivelen rakenteesta
ED = Elbow Dysplasia eli kyynärnivelen kehityshäiriö.
Lausunto annetaan vasemmasta ja oikeasta kyynärnivelestä erikseen.
0 Terve Ei muutoksia
1 Lieväasteinen muutos
2 Kohtalainen muutos
3 Voimakas muutos
Eturaajojen nivelten kehityshäiriöt aiheuttavat helposti koiralle oireita, sillä koira kantaa painostaan noin kaksi kolmasosaa eturaajojensa päällä – jo ykkösen kyynärpäät saattavat oireilla nivelrikkomuutoksien vuoksi. 

  • Polvilausunto eli tutkimus polvinivelen rakenteesta
PL = Patella Luksaatio eli reisiluun pään telojen kehityshäiriö ja polvilumpion sijoiltaan meno, ”polven löysyys”.
Lausunto annetaan vasemmasta ja oikeasta polvesta erikseen.
0 Terve Ei muutoksia
1 Lieväasteinen muutos (polvilumpio menee ajoittain paikaltaan, mutta palaa itse paikoilleen)
2 Kohtalainen muutos (polvilumpio menee paikaltaan jalkaa koukistettaessa tai kierrettäessä eikä palaa auttamatta)
3 Vaikea muutos (polvilumpio suurimman osan ajasta poissa paikoiltaan, saadaan paikalleen jalkaa oikaisemalla ja kädellä painamalla)
4 Erittäin vaikea muutos (polvilumpio pysyvästi pois telaurastaan, korjaus vain leikkauksella)

Silmäsairaudet:

Virallinen silmätutkimus

Koiran silmätutkimuslausunto kertoo koiran silmän senhetkisen tilan. Osa silmäsairauksista puhkeaa vasta myöhemmällä iällä, joten jalostukseen käytettävällä koiralla on oltava voimassa oleva silmäpeilaustulos. 

Silmäpeilauksen voimassa olo vaihtelee roduittain puolesta vuodesta kolmeen vuoteen, eikä sitä vaadita kaikilta roduilta. Osaan silmäsairauksista on joillakin roduilla jo olemassa geenitesti (mm. CEA), millä pystytään selvittämään onko kyseinen koira tämän sairauden kantaja, vaikka koira itse ei olisi sairas.

Testaus helpottaa sairauksien leviämisen vastustamista. Geenitestillä pystytään joissakin tapauksissa myös testaamaan sairastuuko koira myöhemmin kyseiseen sairauteen, vaikka varsinainen silmäpeilauksen mukaan se olisikin terve.

Tietyissä roduissa (mm. colliesukuiset rodut sekä suursnautseri) on syytä myös suorittaa ns. pentupeilaus eli silmätutkimus ennen pennun luovutusta. 

Kaikki silmäsairaudet eivät ole perinnöllisiä tai haittaa koiran normaalielämää, ja osaa niistäkin esiintyy eriasteisina; silti silmäsairasta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen, vaikka lievästä sairauden muodosta ei olisi koiralle haittaa, sillä koira voi periyttää mitä tahansa sairauden astetta.

Koirien silmäsairauslyhenteet:

PRA: Verkkokalvon asteittainen surkastuma. Sokeuttaa koiran ennen sen vanhuutta. Joillakin roduilla PRA-geenin kantajat pystytään löytämään DNA-testillä.

RD: Verkkokalvon vajaakehitys, joka pystytään toteamaan jo pennulta. MRD- multifokaali RD (aste1), GRD- geograafinen RD (aste2), TRD- totaali RD (aste3)

CEA: Collieiden silmän kehityshäiriö. Vakavimmillaan aiheuttaa verkkokalvon irtoamisen ja koiran sokeutumisen, lievimmät muodot eivät taas häiritse koiran normaalielämää. Lievimmän CEA:n muodon voi varmuudella todeta vain 6 - 8 viikon ikäiselle pennulle tehdyssä silmäpeilauksessa. CRD - chorioretinaalinen dysplasia (aste1) eli CH choroidean hypoplasia, Coloboma (aste2), Ablatio retinae (aste3) = verkkokalvon irtoaminen

HC: Harmaakaihi. Silmän linssiin muodostuu tiivistymiä, samentumia, jotka voivat olla eriasteisia ja -kokoisia ja voivat haitata koiran näköä sekä aiheuttaa toissijaisia silmäsairauksia. Kaihimuutokset voivat pahentua koiran vanhentuessa ja vaikea-asteisena sokeuttaa koiran. Tarvittaessa HC voidaan leikata ja asentaa keinolinssi samentuneen linssin tilalle. Asteikko 1-3

PHTVL/PHPV: Jäänne silmän sikiöaikaisesta verisuonesta, jonka tulisi hävitä syntymän jälkeen. Pystytään havaitsemaan pennulla ennen luovutusikää tehdyssä silmäpeilauksessa. Lievä muutos ei häiritse koiran normaalielämää, vakavin aste aiheuttaa näön menetyksen sairaassa silmässä sekä toissijaisia silmäsairauksia kuten kaihia. Asteikko 1-6

   
PPM: Sikiöaikaisen silmäteräkalvon jäänne silmässä, merkitys koiran terveydelle riippuu jäänteen sijainnista ja määrästä.

 ENTROPIUM/EKTROPIUM/MAKROBLEPHARON: Silmäluomien rakennevirhe. Entropiumissaluomi kiertyy silmän sarveiskalvoa vasten, ektropiumissa luomi on löysä ja roikkuva tai liian suuri (makroblepharon) – myös näiden yhdistelmiä esiintyy (ns. diamond eye).Entropium/ektropium/makroblepharon -potilaiden silmäluomiin joudutaan usein tekemään korjaavaa kirurgiaa, monessa tapauksessa virheasennon korjaaminen voi vaatia useamman leikkauksen.

TRICHIASIS: Silmäluomen (normaalien) karvojen/ripsien käntyminen silmäänpäin.

DISTICHIASIS/ECTOPIC CILIA (koodistossa Cilia aberranta): Luomen reunaan liian lähelle silmää/luomen sisäpuolelle (ectop. ciliat) kasvavia ylimääräisiä ripsiä, jotka hankaavat silmän sarveiskalvon pintaa ja aiheuttavat pahimmillaan silmän sarveiskalvon haavautumisen. Ylimääräisiä ripsiä joudutaan usein poistamaan polttamalla, toimenpide vaatii nukutuksen, ja usein se tehdään potilaalle säännöllisin väliajoin uudelleen.

GLAUKOOMA: Silmänpainetauti (vanha nimitys ’viherkaihi’) Silmän sisäinen nestekierto häiriintyy ja silmän sisälle kehittyy painetta. Paineen nousu aiheuttaa koiralle erittäin kovaa kipua, sekä vaurioittaa nopeasti silmän rakenteita. Glaukooma-potilaat menettävät yleensä näkökykynsä sairaasta silmästä, pahimmillaan koiralta joudutaan poistamaan silmä hätäleikkauksella. Glaukoomaa esiintyy sekä primääri- (perinnöllinen kammiokulman rakenneviasta johtuva silmänpaineen nousu) että sekundäärimuodoissa (esim. linssiluksaation aiheuttamana).

EPÄNORMAALI LIGAMENTUM PECTINATUM: kammiokulman rakenteiden epänormaalisuus (PPG – goniodysgenesis), joka altistaa primääriin glaukoomaan (kts. yllä).

LINSSILUKSAATIO: Silmän linssi irtoaa ripustimistaan ja liikkuu joko silmän etu- tai takaosaan. Linssin irtoaminen ja kulkeutuminen silmän etuosaan aiheuttaa silmän sisäisen nestekierron häiriintymisen ja silmään kehittyy voimakas ylipaine, glaukooma (kts. yllä). Linssiluksaation hoito vaatii yleensä kirurgiaa, hoidosta huolimatta sairas silmä menetetään osassa tapauksissa. Tyypillisesti sairaus vaurioittaa koiran molempia silmiä.

MORBI CORPORIS VITREI: luokittelemattomia lasiasmuutoksia

MORBI ORGANORUM LACRIMALIUM: kyynelrauhasen ja/tai -kanavan sairaus/vika

PAPILLAN HYPOPLASIA/MIKROPAPILLA, vajaakehitteinen näköhermo

Kivuliaita/ärsyttäviä silmäsairauksia ovat entropium, distichiasis/ektooppiset ciliat, trichiasis,ektropium/makroblepharon, glaukooma, linssiluksaatio, kuivasilmäisyys ja keratitis.

SKL-FKK tallentaa todetut löydökset eri koodeilla tietokantaan. Silmäsairauskoodi alkaa J-kirjaimella. Seuraavat kaksi numeroa ilmoittavat, mikä silmän osa on kyseessä. 

Kolmas numero on nolla, kun kyseessä ovat sellaiset ko. silmänosassa olevat muutokset, joita ei pidetä perinnöllisinä. 

Jos sen sijaan kolmas numero on suurempi, kuin nolla, on lausunto annettu perinnöllisestä silmäsairaudesta. Tämän lisäksi koodiin voidaan merkitä joko T (terve) / S (sairas) tai numero kertomaan sairauden vaikeusaste (1-3 tai 1-6), myös 0-koodia käytetään, jos diagnoosi on tulkinnanvarainen. 

Mikäli tutkittavalla koiralla ei esiinny silmäsairauksien oireita, saa se J1 merkinnän.

  • J1 – Terve, ei rodulla perinnölliseksi luokiteltuja silmäsairauksia
  • J10 – Terve, muita silmämuutoksia tarkemmin määrittelemättä

                J11 – luomet, vilkkuluomi

J110 – Muut luomisairaudet

J111 – Entropion, silmäluomen sisäänpäinkiertyminen

J112 – Ektropion, silmäluomen ulospäinkiertyminen

(ei koodia) Makroblepharon, liian suuri luomiaukko

J113 – Eversio pal. III, vilkkuluomen reunan kääntyminen ulospäin

J114 – Cilia aberranta, silmäluomen sisäpinnalla kasvava ripsi, tähän asti käytetty yleiskoodina kaikille ylimääräisille karvoille ja ripsille,(ei koodia) (Caruncular) trichiasis, silmäluomen karvojen kääntyminen sisäänpäin

J12 – sidekalvo, konjuktiiva

J120 – Muut morbi organorum lacrimalium, kyynelrauhasen ja/tai -kanavan vika

J121 – Keratoconjuctivis sicca, kuiva silmä

J13 – sarveiskalvo

J130 – Muut sarveiskalvomuutokset

J131 – Perinnöllinen keratitis, krooninen sarveiskalvotulehdus, eräiden rotujen keratitis-muodosta käytetään nimitystä ”pannus”

J132 – Kornean kristalloidi dystrofia, kiteinen sarveiskalvon surkastuma

J14 – iiris, värikalvo

J140 – Muut morbi iiridis, -uveae, muut väri- tai suonikalvon sairaudet

J141 – Membrana pupillaris persistens, sikiöaikaisen silmäteräkalvon jäänne

J15 – linssi

J150 – Muut mykiömuutokset, ei perinnölliset
J1500 – Täysin samentunut mykiö, ei perinnöllinen
J1511 – Posterior polaarinen kaihi
                      aste1 – lievä pistemäinen
                      aste2 – selvä kolmiomainen
                      aste3 – laaja-alainen
J1512 – Mykiön muiden osien kaihi
                      aste1 – lievä
                      aste2 – huomattava
                      aste3 – laaja
J1513 – Totaalisesti samentunut mykiö
J152 – Luxatio lentis, linssiluksaatioJ16 – lasiainen
J160 – muut morbi corporis vitrei, luokittelematon lasiaismuutos
J161 – PHTVL/PHPV vanha asteikko
                      aste1 – sairas, lievä
                      aste2 – sairas, huomattava
                      aste3 – sairas, laaja
J162 – PHTVL/PHPV
                      0 – koodi – tulkinnanvarainen
                      asteet 1–6 – S, sairas

J17 – verkkokalvo
J170 – verkkokalvolöydökset tarkemmin määrittelemättömät
J171 – PRA, perifeerinen
T – oireeton,
0 – koodi – tulkinnanvarainen,
S– sairas
J172 – CPRA, sentraali
T– oireeton,
0– koodi – tulkinnanvarainen,
S– sairas
J173 – RD     T – terve
MRD aste1
GRD aste2
TRD (verkkokalvon irtauma) aste3
J174 – CEA   T – terve
0 – koodi – tulkinnanvarainen
CRD/CH aste1
Cloboma aste 2
Ablatio retinae (verkkokalvon irtauma)aste 

J18 – glaukooma, silmäpainetauti
J180 - muut morbi bulbi oculi, muut silmämunan muutokset
J181 – Glaucoma
                      T – oireeton
                      0 – kulma epänormaali
                      1 – kohonnut paine
                      S – sairas

Muita PEVISA-ohjelman puitteissa jalostuskoirilta vaadittavia tutkimuksia ovat sydämen vajaatoiminnan varalta tehtävä sydänkuuntelu cavalier kingcharlesinspanieleilla, familiaarinen nefropatia (FN, perinnöllinen munuaissairaus) cockerspanieleilla, krooninen aktiivinen hepatiitti (CAH, maksasairaus) dobermanneilla sekä maksan kuparitoksikoosibedlingtoninterriereillä.Tämän blogin suosituimmat tekstit

Onnea Onnea